Over Connect-U:

en de rijke historie van het ariensplein

Geschiedenis

In de Enschede wijk Stadsweide werd in 1914 het katholieke Sint Jozefziekenhuis geopend. Dit ziekenhuis vormde een tegenhanger voor het al bestaande algemene ziekenhuis Ziekenzorg. Met de groei van de stad en haar inwoneraantal nam ook de omvang van het gebouw toe. Hoewel bijna onherkenbaar vormt het oorspronkelijke ziekenhuis het hart van het gebouw dat in de aflopen honderd jaar diverse malen werd verbouwd en uitgebreid. Begin 2016 verhuisde het Medisch Spectrum Twente, een fusie van beide ziekenhuizen, naar een nieuwe locatie, zodat er voor het gebouw aan het Ariënsplein na ruim een eeuw een nieuwe invulling moest worden gezocht.

Connect-U

Het Nederland van morgen vraagt om slimme oplossingen voor maatschappelijke, ecologische en economische vraagstukken. Daarnaast is het belangrijk om talenten zoveel mogelijk voor de regio Twente te behouden of na enige tijd weer terug te laten keren. De unieke innovatieve open stadscampus, Connect-U, brengt wonen, werken, leren, innoveren en recreëren samen op één locatie. Connect-U biedt hiermee een stimulerende omgeving voor professionals, studenten en inwoners gericht op sharing, learning, matching en co-creatie zodat maatschappelijke én economische waarde ontstaat.

Talentbehoud

De samenwerking tussen de beroepsopleidingen van ROC Twente en Saxion met het MKB op deze locatie draagt ertoe bij dat talent voor de regio behouden blijft, bedrijven groeien en dat nieuwe kennis wordt verworven en benut.

Regiodeal Twente

het project is mede mogelijk gemaakt door middelen vanuit de Regio Deal Twente. De convenantpartners zijn de Rijksoverheid, Provincie Overijssel, Regio Twente, Universiteit Twente, ROC van Twente, Saxion Hogeschool en TwenteBoard.

Tijdlijn:

1914: Het St. Jozefziekenhuis geopend
1914-1940: Ziekenhuis meerdere keren uitgebreid
1940: Kapel officieel gewijd door pastoor Koning
1967: Begin onderzoek samenwerking tussen St. Jozefziekenhuis en ziekenhuis Ziekenzorg
1988: Samenwerking groeide uit tot een fusie wat sindsdien bekent staat onder het Medisch Spectrum Twente (MST)
2016: St. Jozefziekenhuis/Stadsmaten is afgestoten en laatste viering in de kapel heeft plaatsgevonden
2016: LIFE koopt eigendom voormalig ziekenhuis Stadsmaten
2017: LIFE begint ontwikkeling 271 studentkamers
2019: Gemeenteraad van Enschede stelt het bestemmingsplan Stadscampus Ariënsplein vast, wat de ruimtelijke herontwikkeling van 55.000 m2 op een flexibele basis mogelijk maakt.
2023 - nu: 35.000 m2 herontwikkeld, 22 bedrijven zijn gevestigd in Connect-U, diverse labs en onderwijsruimtes voor HBO en MBO, er zijn ruim 300 studentenkamers, 92 studio's, 4500 m2 voor bedrijven, diverse vergaderruimten en een restauratief hart.
2024: verwachting realisatie volgende de fase van realisatie voor bedrijven