Smarthealth:

Serious Gaming voor Zorg & Welzijn

Inleiding
Welkom bij de SmartHealth community

Wij verzamelen ons in de expertise van het onderzoeken, ontwerpen, ontwikkelen, implementeren en borgen van Serious Games in de sectoren Onderwijs, Zorg & Welzijn en Overheid. Leden van deze community geloven dat Serious Games krachtige instrumenten zijn om kennis te vergroten, vaardigheden te ontwikkelen en gedrag te veranderen in zowel dagelijkse als nieuwe processen. Door het combineren van spel en educatie kunnen we complexe problemen op een interactieve en boeiende manier aanpakken. Onze community is een plek waar de doelgroep, onderzoekers, ontwerpers, ontwikkelaars, professionals en andere belanghebbenden uit deze sectoren samen kunnen komen om kennis en ervaringen te delen, ideeën te ontwikkelen en projecten te realiseren. We streven naar een actieve en inclusieve gemeenschap waarin iedereen een stem heeft en bijdraagt aan onze gemeenschappelijke doelen als samenwerkende partners. Ons uiteindelijke doel is het verbeteren van onderwijs, zorg & welzijn en overheid door middel van Serious Games en de creatieve processen daaromheen.

"Vanuit Designthinking werken naar Serious games"

Doelstellingen
en ambities

Ons uiteindelijke doel is het verbeteren van onderwijs, zorg & welzijn en overheid door middel van Serious Games en de creatieve processen daaromheen. Om ons doel te bereiken, hebben we verschillende ambities die we willen nastreven.

"Onderwijs, zorg en overheid verbeteren met serious games"

Opzetten, Stimuleren Uitvoeren en delen

Samenwerkingen opzetten: We willen samenwerkingen opzetten met onderwijs-, zorg- en welzijnsinstellingen en overheidsorganisaties om inzicht te krijgen in hun behoeften en uitdagingen. Door deze samenwerkingen kunnen we gerichte en effectieve Serious Games ontwikkelen die aansluiten bij de praktijk en bijdragen aan het oplossen van concrete problemen.

Innovatie stimuleren: We willen innovatie stimuleren door de ontwikkeling van nieuwe technologieën en concepten. Door nieuwe technologieën en ideeën te onderzoeken en te integreren in Serious Games, kunnen we de educatieve en therapeutische waarde van deze games vergroten.

Onderzoek uitvoeren: We willen onderzoek uitvoeren naar de effectiviteit van Serious Games binnen Onderwijs, Zorg & Welzijn en Overheid. Dit onderzoek kan bijdragen aan de acceptatie en implementatie van Serious Games als effectieve interventie binnen deze sectoren.

Kennis delen: We willen kennis delen binnen de gemeenschap en daarbuiten. Door kennis te delen kunnen we van elkaar leren en onze impact vergroten. Dit kunnen we doen door het organiseren van evenementen, publicaties en andere kennisdelingsactiviteiten.

samenwerking

Om deze ambities te realiseren, zullen we nauw samenwerken en gebruik maken van elkaars expertise en kennis. We zullen ook investeren in de ontwikkeling van onze eigen vaardigheden en in de ontwikkeling van nieuwe Serious Games en bijbehorende technologieën. Door ons gezamenlijk in te zetten voor de ontwikkeling en implementatie van Serious Games binnen Onderwijs, Zorg & Welzijn en Overheid, kunnen we bijdragen aan de verbetering van deze sectoren en het welzijn van hun gebruikers.

contact

SmartHealth is één van de communities binnen Connect-U en bindt op die wijze niet alleen de al betrokken partners aan zich maar ook de locatie de Stadscampus van Enschede, Professionals, onderzoekers en studenten. Externe geïnteresseerde personen, bedrijven en organisaties zijn welkom zich aan te sluiten

 

Rene Stam – Directeur TexTown Games

Connect-U, Ariënsplein 1, 7511 JX Enschede

Rene@textowngames.nl

+31 (0) 53 711 88 30