Sportinnovator:

innovatieve tech voor sport, bewegen en gezondheid

Inleiding
Sportinnovator Centrum Twente

Achtergrond van Sportinnovator:
Het Nationale Sportinnovator programma is een initiatief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ondersteund door ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Het doel van dit initiatief is het bevorderen van innovatie in de sportsector door middel van technologische ontwikkelingen en samenwerking tussen verschillende partijen.

Aansluiting bij landelijk ecosysteem van centra:
In Twente is het initiatief genomen om een eigen Sportinnovator Centrum op te richten. Hiermee sluit het centrum aan bij een landelijk ecosysteem van soortgelijke centra, zoals Thialf, Papendal, KNVB Sportcentrum en de Amsterdam Arena. Deze samenwerking stelt de gehele regio via het Twentse Sportinnovator Centrum Twente in staat om kennis en expertise uit te wisselen met andere toonaangevende centra op het gebied van sportinnovatie in Nederland.

"Technologie versterkt sportprestaties"

— Frits Oosterveld

Doelstellingen
en ambities

Inzet van innovatieve technologie:
Het centrum richt zich op het toepassen van bestaande en nieuwe innovatieve technologieën om sportblessures te voorkomen, prestaties te verbeteren en de veiligheid van sporters en publiek te waarborgen.

Regionale specialisatie in sensortechnologie:
Het centrum benut de regionale expertise in sensortechnologie, die nauw verbonden is met de topsector hightechsystemen en slimme materialen in de regio Twente. Deze technologieën bieden mogelijkheden voor het monitoren en analyseren van sportprestaties en -bewegingen, met als doel het verbeteren van training en preventie van blessures.

Economisch rendement en ondersteuning van (regionale) topsport:
Sportinnovator Centrum Twente stimuleert technologische innovaties en draagt zo bij aan het economisch rendement van de regio. Daarnaast ondersteunt het centrum de (regionale) topsport door middel van kennisdeling en het beschikbaar stellen van geavanceerde apparatuur.

Internationale ambities:
Het centrum heeft de ambitie om internationaal toonaangevend te worden op het gebied van sportinnovatie. Door samen te werken met internationale partners en het delen van kennis en technologie wil het centrum bijdragen aan de wereldwijde ontwikkeling van sport en gezondheid.

Toepassing in breedtesport en publieke gezondheid:
De innovatieve technologieën die in eerste instantie worden toegepast in de georganiseerde sport, kunnen ook worden opgeschaald naar de individuele breedtesport en het domein van publieke gezondheid. Hiermee wordt het bevorderen van voldoende beweging en een gezonde leefstijl een belangrijk onderdeel van de doelstellingen van het centrum en draagt het bij aan het overheidsbeleid en de toekomstige maatschappelijke ontwikkeling. Monitoring, behandeling en begeleiding van patiënten in hun eigen omgeving met draagbare sensortechnologie en kunstmatige intelligentie op afstand zijn essentieel voor het beheersbaar houden van zorgkosten op de lange termijn.

Behaalde resultaten

wetenschappelijke innovaties brengen olympisch goud dichterbij

Eerste sportinnovator hackathon

innovatiedrift in eindhovens zwemsportlab de tongelreep is niet te stuiten

Samen meer impact maken. Provincie als katalysator voor meer sporten in de openbare ruimte

— Martin Olde Weghuis

"sport & technologie
hand in hand"

Samenwerkingen,
partners en betrokkenen

Partners en betrokken partijen:
Om het centrum te realiseren, wordt er intensief samengewerkt tussen o.a.met de Universiteit Twente, Saxion, Sport Data Valley, (inter)regionale technologiebedrijven en het door de provincie ingestelde Sport Netwerk Overijssel. Deze samenwerking zorgt voor een sterke basis en een breed scala aan expertise binnen het centrum.

Succesvolle samenwerkingsprojecten:
Het Sportinnovator Centrum Twente wordt door diverse kenniscentra, de (lokale) overheid, het bedrijfsleven en het toepassingsgebied sport, bewegen en publieke gezondheid organisaties gewaardeerd als katalysator voor samenwerking en het initiëren van grootschalige projecten. Betrokken partijen bij dergelijke projecten zijn onder andere de Universiteit Twente, Saxion, FC Twente, Heracles, Eurosped, Movella BV, Sportsintelligence 360 en ’t Roessingh.

samenwerkingsprojecten

contact

Sportinnovator Centrum Twente bevindt zich binnen de Connect-U community op de Stadscampus van Enschede en werkt nauw samen met partners, onderzoekers en studenten.

Geïnteresseerde bedrijven en organisaties kunnen contact opnemen met Dr. Frits G.J. Oosterveld (projectleider) via  f.g.j.oosterveld@outlook.com   of 06-12377784.