Wired-U:

data, tech en business modeling

Inleiding
Wie is Wired-U

De wereld opereert meer dan ooit digitaal. Dit vraagt om voortdurende innovatie. Data, tech en business modeling zijn steeds vaker kernmiddelen en competenties voor het ontwikkelen van aansprekende proposities, slimme processen en nieuwe businessmodellen. Nieuwe typen van bedrijven (denk aan Little Rocket, Inverid, Trimm, Sigmax) en platforms (denk aan Booking.com, Thuisbezorgd of Ikwilvanmijnautoaf.nl uit Enschede) zijn ontstaan. Enschede wil zich blijven profileren met tech-driven innovatie met daarbij oog voor de menselijke en maatschappelijke dimensie (inclusief bijdrage aan de Sustainable Development Goals). Data, tech en new business komen daarom samen in WIRED U als business community binnen Connect U. Het verbinden van praktijkgericht onderzoek van lectoraten als Digital Intelligence & Business (met een Lab in Connect U aan het Ariënsplein) en Business Models (met het Business Model Lab) aan samenwerkende partners vanuit het bedrijfsleven kan hiermee ook in fysieke vorm plaatsvinden.

"verbinden van bedrijven"

Doelstellingen
en ambities

WIRED U wil een netwerk vormen met en rondom dergelijke bedrijven en talent, kennis en innovatie linken aan deze unieke ontwikkellocatie Connect U. Daarnaast wil WIRED U een cross-community functie vervullen met betrekking tot data, tech en business modeling in de andere business communities. We leggen ook een directe toepassingslink met duurzaamheid, circulaire business en energietransitie waarin vernieuwende businessmodellen alsmede tech en data een significante rol spelen.
Het netwerk wordt versterkt door online vindbaar te zijn en daarvoor een platform in te richten met een kennisaanbod en functies als vraagbundelingen matchmaking.
De thematiek van data, tech en new business omvat een breed landschap aan technologieën als kunstmatige intelligentie, big data analytics, social media, cloud, mobile, 5g, virtual reality, augmented reality en IoT en methoden voor businessmodeling. Met Little Rocket is er veel aandacht voor het creëren en delen van kennis rondom verdergaande dataficering onder meer via een specifieke data academy (Little Rocket Science) voor andere bedrijven en studenten. Er is een versterkende link met labs als digital intelligence & business, het XR lab voor virtual en augmented reality maar ook met de aanverwante communities als TValley met mechatronica, robotisering en drones.
Kern van de toegevoegde waarde en hoofddoel van WIRED U is het verbinden van bedrijven, organisaties en onderwijsinstellingen voor gezamenlijke innovatie en kennisontwikkeling. Dit betreft de kennisontwikkelingen het (informeel) leren alsmede deinnovatie rondom data en tech en co-creatie van new business. Daarmee versterken we het sociale en relationele kapitaal in de regio en stimuleren actief het lokale ondernemerschap.

contact

Wired-U is één van de communities binnen Connect-U en bindt op die wijze niet allen de al betrokken partners aan zich maar door de locatie bij de Stadscampus van Enschede ook onderzoekers en studenten. Ook andere geïnteresseerde bedrijven en organisaties zijn welkom zich aan te sluiten.

Nienke Bruggeman, CEO & Co-founder Little Rocket
Connect-U, Ariënsplein 1, 7511 JX Enschede
nienke@littlerocket.nl
+31 (0) 541 29 59 59