Serieus werk maken van gaming in Twente:

Interview met Wouter van Kooten (huurder)

GameLab Oost is ontstaan op Stadscampus Connect-U. Logisch, want waar zijn studenten en bedrijfsleven sterker verbonden dan op deze locatie in Enschede? GameLab Oost stimuleert de ontwikkeling en toepassing van serious games voor maatschappelijke organisaties, de industrie en het bedrijfsleven in Oost-Nederland. Met een focus op zorg en welzijn. Een voormalig ziekenhuis als thuisbasis is dan wel toepasselijk.

— Wouter van Kooten

Complementair

De ontwikkeling van serious games kost flink veel tijd, geld en energie, maar kan bijzonder veel opleveren in de (preventieve) gezondheidszorg. De potentie van serious games blijft vooralsnog onbenut door een stuk onbewustzijn en een drempel om in dit relatief onbekende domein te investeren. De ambitie van GameLab Oost is om het proces van ontwikkeling tot implementatie van serious games te versnellen door slimme verbinding van onderwijs, de game industrie en opdrachtgevers.

De stichting heeft een driekoppig bestuur. Guido Bruinsma  participeert vanuit de wetenschap op het gebied van psychologie. Wouter van Kooten  heeft een bedrijfskundige achtergrond en krijgt energie van de economische, cijfermatige en beheerskant. René Stam is de man van de praktijk en ondernemer in serious gaming. “We zijn geweldig complementair”, vertelt Wouter van Kooten. We groeiden van collega’s tot professionele vrienden. In samenwerking met circa dertig studenten en betrokken ondernemers, is GameLab Oost een serieuze speler. Dat heeft ook Gemeente Enschede opgepikt. Van de gemeente kregen we de opdracht en financiële impuls om serious gaming echt te promoten Twente. Te beginnen in Enschede, waar de community ontstond in Stadscampus Connect-U.

Community

We hopen drempels om serious games te laten ontwikkelen en testen voor opdrachtgevers te verlagen, zodat zij eerder ‘return on investment’ zullen ervaren. Studenten wordt een uitdagende en interactieve praktijkleeromgeving geboden met de mogelijkheid een startup te beginnen. Professionals in de aan serious gaming gelieerde disciplines vinden elkaar in Oost-Nederland en worden als community zichtbaar.

Diversiteit

De serious game industrie groeit flink. Gamelab Oost heeft projecten waarin studenten van het ROC van Twente , Saxion  en de Universiteit Twente kunnen participeren. Bij voorkeur samen. Er is behoefte aan praktische doeners, commercieel talent en wetenschappers om serious games succesvol te maken. Ook de benodigde disciplines variëren van gaming tot kunst en verpleegkunde  tot commerciële economie.

Talentbehoud

De opkomst van serious gaming heeft natuurlijk te maken met de immense populariteit van computerspellen. Al is de Playstation voor veel ouders wellicht een doorn in het oog. Kinderen vinden het geweldig. Ze leren ervan, spelenderwijs en zijn tegelijk beïnvloedbaar. Dat heeft slechte en goede kanten. Opleidingen op gebied van gaming, creatieve media, design en technologie zijn populair. Maar voor het groeiend aantal stageaanvragen was in de game industrie in Oost-Nederland geen plek. Hoe zonde is het, dat talent het buiten de regio zoekt en uitvliegt. Ook talentbehoud is een van de drijfveren van Gamelab Oost. Van meet af aan is er samengewerkt tussen bedrijfsleven, Saxion en het ROC van Twente en is de Stichting GameLab Oost opgericht.

Wel of niet investeren?

Voor een relatief klein bedrag wordt in twintig weken tijd een prototype voor een serious game ontwikkeld in samenspel tussen opdrachtgever, een groep studenten en een community van bedrijven. Dit prototype wordt in de organisatie van de opdrachtgever getest in combinatie met onderzoek en effectmetingen. Aan het eind van het traject kan de opdrachtgever gegrond bepalen: gaan we hierin verder investeren of stopt het hier? Het prototype kan ook worden doorontwikkeld door professionele game developers of een studentstartup.

Groeien

Er zijn prachtige voorbeeldprojecten in de regio. Er zijn games ontwikkeld voor het MST, ZGT, Aveleijn en Ambiq, veelal gericht op training, simulatie en educatie en voor preventieve doeleinden. De intensieve samenwerking tussen kennisinstellingen en het bedrijfsleven werkt. Het is gaaf dat studenten in Twente een plek in de maatschappij krijgen. Binnen Stadscampus Connect-U kunnen zij hun talent ontwikkelen van student tot start-up en van scale-up tot grown-up ondernemer.

Deel deze post:

Andere berichten

Een Succesvolle Eerste Matenmiddag bij Prefabmaat: Een Terugblik

Op 16 juni 2023 organiseerde Prefabmaat zijn allereerste Matenmiddag, een evenement dat met groot succes...

Terugblik:Sportinnovator Evenement 16 maart 2023

We kijken terug op een geslaagd Sportinnovator Evenement donderdag 16 maart bij Connect-U met ruim...

Little Rocket: nummer één data bureau in Emerce100!

Little Rocket heeft met maar liefst zes sterren de nummer één plek bemachtigd in Emerce100!